Bestyrelsen

Formand:

Per Jensen - Roskildevej 58B, 1.1 - 2000 Frederiksberg : perajensen@youmail.dk

Næstformand:

Leif Ejlertsen : leif.ejlertsen@skolekom.dk

Kasserer:

Bent Mebus :bent.mebus@mail.dk

Sekretær:

Kirsten Thorup : svend.aa.thorup@skolekom.dk

Bestyrelsesmedlem::

Neel Rasmussen : neelbjorklund@hotmail.com